load..player

รายการ : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จามะม่วงเบา เพื่ความมั่นคงด้านอาหาร สู่ทิศทางความยั่งยืนของชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ผู้บรรยาย : กฤษฎาพัฒน์ สิริกฤษสวัสดิ์

วันที่ : 09-03-2018 | View 1,414 | สถานี : SCIENCE HIT 2 | Embed

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 11,388

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 5,927

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 46,801

STKC Channel

View 30,844

ทั้งหมด: 67 รายการ (6 หน้า)