load..player

รายการ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคำกล่าว"

ผู้บรรยาย : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

วันที่ : 07-05-2019 | View 188 | สถานี : | Embed

เทคนิคการเขียนคำกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

รายการวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

View 5,629

ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สุราษธานี

ตามรอยภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์

View 3,474

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาส ครบ ๒๐๐ ปี วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐...

View 2,404

MOST STATION

Most Ministry of Science and Technology สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

View 5,135

รายการ Radiation Now

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

View 4,453

ทั้งหมด: 62 รายการ (6 หน้า)