load..player

รายการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สป.วท. (ตอน 3)

วันที่ : 10-05-2019 | View 319 | สถานี : | Embed

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

รายการวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

View 5,993

ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สุราษธานี

ตามรอยภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์

View 3,696

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาส ครบ ๒๐๐ ปี วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐...

View 2,529

MOST STATION

Most Ministry of Science and Technology สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

View 5,499

รายการ Radiation Now

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

View 4,753

ทั้งหมด: 62 รายการ (6 หน้า)