load..player

รายการ : ฝนหลวง ปฏิบัติการทำฝน ตอนที่ 2 (ตอน 2)

วันที่ : 29-10-2014 | View 724 | สถานี : วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ | Embed

ฝนหลวง คือ โครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรการทำฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า จะต้องให้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆ บรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของจำนวนเมฆ และสภาพของทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 6,216

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 3,994

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 31,657

STKC Channel

View 26,632

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 21,473

SCIENCE HIT 1

View 1,254

องค์ความรู้ด้าน วทน.

โครงการผลิตสื่อความรู้ด้าน วทน.ในรูปแบบ โมบายล์แอพพลิเคชั่นและสื่อวีดิทัศน์

View 21,440

OPS channel

View 14,418

ทั้งหมด: 63 รายการ (6 หน้า)