load..player

รายการ : กังหันน้ำชัยพัฒนา วิดน้ำเสียเติมออกซิเจน ตอนที่ 4 (ตอน -)

วันที่ : 29-10-2014 | View 992 | สถานี : วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ | Embed

กังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ทั้งนี้ การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียน้อย และแหล่งน้ำเสียที่กระจายไปตามแหล่งต่างๆ จึงทำให้ยากแก่การรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสีย และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

MHESI Back-office

View 6,218

ชั่วโมงต้องวิทย์

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สบ.

View 3,994

STKC Anime

สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการ์ตูนเอนิเมชั่น

View 31,664

STKC Channel

View 26,637

SCIENCE HIT 2

Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย

View 21,476

SCIENCE HIT 1

View 1,254

องค์ความรู้ด้าน วทน.

โครงการผลิตสื่อความรู้ด้าน วทน.ในรูปแบบ โมบายล์แอพพลิเคชั่นและสื่อวีดิทัศน์

View 21,444

OPS channel

View 14,418

ทั้งหมด: 63 รายการ (6 หน้า)