load..player

รายการ : ตอนที่ 4 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอน 4)

วันที่ : 07-12-2017 | View 1,753 | สถานี : OPS channel | Embed

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ

วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

รายการวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

View 6,009

ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สุราษธานี

ตามรอยภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์

View 3,703

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาส ครบ ๒๐๐ ปี วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐...

View 2,534

MOST STATION

Most Ministry of Science and Technology สังคมวิถีวิทย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย

View 5,515

รายการ Radiation Now

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

View 4,764

ทั้งหมด: 62 รายการ (6 หน้า)